Myšlenka oslavit manželství vznikla roku 1981 v Baton Rouge (Louisiana, USA), rychle se šířila a o dva roky později se ustavil název Světový den manželství. Jako datum oslav byla určena vždy druhá neděle v únoru. Svátek se brzy rozšířil i do jiných částí světa, znají ho v Austrálii, Velké Británii, Kanadě, Norsku…

Zdroj: http://www.halonoviny.cz/articles/view/44937251